ΣΠΡΕΙ ΓΡΑΣΣΟ ΛΙΘΙΟΥ - TECTANE WHITE GREASE - DEN BRAVEN

Νέο

ΣΠΡΕΙ ΓΡΑΣΣΟ ΛΙΘΙΟΥ - TECTANE WHITE GREASE - DEN BRAVEN

Περισσότερες λεπτομέρειες

50 αντικείμενα

4,30 €

Άλλες πληροφορίες

ΣΠΡΕΙ ΓΡΑΣΣΟ ΛΙΘΙΟΥ - TECTANE WHITE GREASE - DEN BRAVEN

Το TECTANE WHITE GREASE της DEN BRAVEN είναι ένα γράσσο μακράς διαρκείας για ρουλεμάν, πύρους και οδηγούς σε μηχανήματα. Λιπαίνει κινούμενα μέρη. Κατάλληλο για σιδηροδρόμους, ρουλεμάν, μεντεσέδες, μηχανές, πύρους σε μοτέρ κ.λ.π. Πολύ δυνατό με καλή πρόσφυση, προστατεύει από οξείδωση και σκουριά. Αντέχει σε θερμοκρασίες από -40°C έως +120°C.

Προφυλάξεις: Είναι εξαιρετικά εύφλεκτο. Ερεθίζει το δέρμα. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. Μην αναπνέετε τα αέρια. Μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε δημόσιο χώρο συλλογής επικίνδυνων αποβλήτων. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Δοχείο υπό πίεση. Προστατέψτε το δοχείο από τον ήλιο και την έκθεσή του σε θερμοκρασίες πάνω από 50°C. Μην το τρυπάτε ή καίτε ακόμα και μετά την χρήση. Μην ψεκάζετε σε φωτιά ή πυρακτωμένες επιφάνειες. Κρατείστε το μακριά από πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Μπορεί να δημιουργηθούν εκρηκτικά μείγματα χωρίς επαρκή αερισμό.

Κρατείστε το μακριά από παιδιά.

Αριθμός Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

Το ΣΠΡΕΙ ΓΡΑΣΣΟ ΛΙΘΙΟΥ - TECTANE WHITE GREASE της DEN BRAVEN διατίθεται σε συσκευασίες των 400 ml (12τεμ/κιβώτιο).

16 ακόμα προϊόντα στην ίδια κατηγορία